<

Tere tulemast Tartu Arstide Liidu (Tartu AL) kodulehele.

Oleme vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgiks on arstide ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks ning liikmete kutsehuvide esindamiseks ja kaitseks. Tartu AL on võtnud kohustuse seista oma liikmete palga- ja töötingimuste eest, korraldada vastutuskindlustust, täiendada ja toetada arstide teadmisi ja täiendõpet, tõsta liikmete seas seltsi- ja kultuurielu.
Liit on asutatud  16. 05. 1988.a. ja asub Tartu linnas. Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arsti kutset omavad isikud ning juriidilised isikud, kui nende tegevuse eesmärgid ühtivad liidu tegevuse eesmärkidega.

Liidu kõrgemaks organiks on üldkogu, kes valib kolmeks aastaks eestseisuse ja revisjonikomisjoni. Kord aastas mõlemad koosseisud annavad aru oma tegevusest üldkogule.

Tartu AL on mittetulundusühing, mille alaliik on ametühing. Liit ei kuulu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Loodame, et külastades meie kodulehte saate teada kasulikku liidu tegevusest ja liikmete tegemistest.
 
Parimate soovidega
Tartu Arstide Liidu eestseisus

 
 
 
 
Designed by Jass